Kalibratie van een alcoholtester

Alle apparatuur heeft onderhoud nodig. Met preventief onderhoud voorkomt u onnodig uitval en waarborgt u het functioneren en de betrouwbaarheid van uw toestellen. Alcoholtesters vormen hierop geen uitzondering.

Waarom kalibreren?

  • Om de nauwkeurigheid van het toestel te behouden, moet het regelmatig gekalibreerd (= justeren van de sensor) worden.
    • Door gebruik van het toestel, verschuift het nulpunt. Hoe meer testen afgenomen worden, hoe meer het nulpunt zal verschuiven.
    • Hoge alcoholconcentraties hebben een versterkt effect op de verschuiving
    • Bij niet of nauwelijks gebruikte toestellen neemt de sensorgevoeligheid af.
  • De waarborg vervalt wanneer de kalibratie-intervallen niet worden opgevolgd.
  • In de gebruiksaanwijzing van het toestel staat vermeld na hoeveel tijd of hoeveel testen (hetgeen het eerst komt) het opnieuw gekalibreerd moet worden. Meestal is dit 6 maanden/500 testen of 1 jaar/1000 testen.

Kalibratie bij Alcoline

  • Elke alcoholtester, die u bij Alcoline heeft aangeschaft, kunt u ook bij Alcoline laten kalibreren. Desgewenst kalibreren wij ook elders aangekochte toestellen, mits het om vergelijkbare modellen gaat of indien wij over de gebruiksaanwijzing voor kalibratie beschikken.
  • De datum voor de eerstvolgende kalibratie staat vermeld op de service sticker op het toestel. Indien deze ontbreekt, gaat u dan uit van 6 of 12 maanden na de aankoopdatum
  • Druk het KALIBRATIE RETOURFORMULIER af en stuur deze volledig ingevuld en ondertekend op met uw alcoholtester(s). Vergeet niet de zending voldoende te frankeren.
  • De originele verpakking en accessoires hoeft u niet mee te sturen. Zorg wel voor een degelijke verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen. Tevens adviseren wij het op te sturen met tracking code zodat het bij verlies makkelijk getraceerd kan worden.

Neem voor meer details gerust contact met ons op