TESTEN, TESTEN, TESTEN: zo wordt getest op COVID-19

Mogelijkheden om snel te testen op COVID-19

De laatste tijd is de capaciteit voor het afnemen van een coronatest bij triagecentra, huisartsenwachtposten en dergelijke aanzienlijk verhoogd. Gelukkig maar, want zo kunnen er meer positieve gevallen ontdekt worden. Keerzijde is helaas dat de laboratoria dit tempo niet kunnen volgen. Ze hebben simpelweg te weinig capaciteit in mankracht en machines. Normaal gesproken moet de testuitslag voor een PCR-test binnen 24 uur geleverd worden. Het gevolg van de grote toevloed van aanvragen is dat men vaak 2, 3 dagen, of zelfs langer op het testresultaat moet wachten. En ondertussen gaan besmette mensen gewoon door met hun dagelijks leven of – in het beste geval – gaan zij in quarantaine. Ook voor collega’s, vrienden en familie van iemand die in afwachting is van het resultaat is de situatie onzeker. Daarom zijn snellere testmethodes nodig. In dit blog vertelt Alcoline meer over de verschillende sneltest mogelijkheden.

COVID-19 antilichaamtesten

Na de uitbraak van het virus, kwamen al snel de COVID-19 serologische testen op de markt. Deze zogenaamde sneltesten, die in 10 tot 15 minuten nagaan of het lichaam in reactie op een virusaanval antilichaamstoffen (lgM/lgG) aangemaakt heeft, hadden in het begin een bedenkelijke reputatie. Veel merken presteerden ondermaats, waardoor de Belgische regering besloot ze bij wet voor zes maanden te verbieden. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan, is het kaf van het koren gescheiden, en zijn er betrouwbare producten op de markt. Sinds 19 september 2020, de datum dat het verbod op verkoop van deze testen afliep, zijn ze dan vrij verkrijgbaar.

COVID-19 antigeentesten

Sinds kort zien we ook COVID-19 Ag-sneltesten verschijnen. Een antigeen is de entiteit die de ziekte veroorzaakt. In geval van COVID-19 is het antigeen dus het virus zelf of, meer specifiek, de eiwitten van het virus. Antilichamen zijn immune eiwitten die het lichaam heeft aangemaakt in antwoord op het antigeen. Zij merken het antigeen als schadelijk, zodat de rest van het immuunsysteem ze onschadelijk kan maken.

Detectie met verschillende soorten testen

Het venster van de detectie van het COVID-19 antigeen en de antilichamen is verschillend. Voor het antigeen is het detectievenster vergelijkbaar met die van de PCR-test. Detectie is al 2 tot 3 dagen voordat de symptomen zich ontwikkelen mogelijk. Dat betekent dat mensen al enkele dagen voordat ze de eerste symptomen krijgen besmettelijk zijn. Sommige mensen krijgen geen symptomen tijdens de infectie, maar testen wel positief en zijn ook besmettelijk voor anderen. De dag na het verschijnen van de symptomen bereikt de infectie zijn hoogtepunt. Antigeentests worden minder betrouwbaar in de loop van de tijd, omdat het immuunsysteem het virus begint op te ruimen, en het virus in de lagere luchtwegen begint af te dalen (waardoor neus- en keelwattenstaafjes minder effectief worden).

Hieronder wordt de tijdlijn van zowel antigeen als antilichamen geïllustreerd.

Kenmerken van een nauwkeurige coronatest

Een nauwkeurige coronatest is zowel gevoelig als specifiek. Een gevoelige test geeft een positief resultaat voor een groot deel van de mensen die geïnfecteerd zijn, dus het geeft een laag aantal fout-negatieve resultaten. Een specifieke test geeft een negatief resultaat voor een groot deel van de mensen die niet geïnfecteerd zijn, dus het geeft een laag aantal vals-positieve resultaten. Een fout-positief of fout-negatief resultaat is helaas niet helemaal uit te sluiten. De grootste kans op fouten bestaat tussen dag 7 en 10 na de eerste symptomen, wanneer het virus al sterk afgenomen is, en de hoeveelheid antilichamen nog beperkt is.

Conclusies

Ten eerste is het belangrijk dat men voorzichtig is met het trekken van conclusies uit een testresultaat. Er zijn meerdere factoren van belang, zoals de kwaliteit van de test, de correcte uitvoering van de test, maar zeker ook het tijdstip dat de test wordt afgenomen. De tweede conclusie die we kunnen trekken, is dat de antigeen- en antilichaamtest elkaar goed aanvullen. Door beide tests te gebruiken, beantwoordt u de vraag: ‘Ben ik nu besmet of heb ik het virus gehad, of niet?’ De derde conclusie: een positieve antigeensneltest laat u het beste interpreteren door een arts, en verifiëren met een PCR-test.

Wilt u een sneltest bestellen? Dan kunt u hier op de website van Alcoline terecht, of stuur een bericht via info@alcoline.be.